Krovinių gabenimo tarifai

Tarifai tai važtos mokesčiai ir rinkliavos bei jų skaičiavimo taisyklės. Tarifus galima pavadinti kainomis, kuriomis transportas realizuoja savo produkciją vežimus. Nustatant transporto krovinių tarifų dydį vadovaujamasi principu, kad krovinių tarifai privalo (perkraustymo paslaugose):

 • padengti transporto išlaidas vežimams, jskaitant jų amortizaciją;
 • užtikrinti sankaupų susidarymą, kurių pagrindu būtų sudaromi kapi­taliniai idėjimai, skirti naujiems keliams tiesti bei jų rekonstrukcijai, naujiems riedmenims bei mechanizmams įsigyti.

Tarifų sistema

Tarifų sistema turi atspindėti tikrąsias vežimo išlaidas ir užtikrinti renta­jvairių rūšią transporto darbą. Krovinių gabenimo tarifai, kaip ir kitos kaing rūšys, yra nuolat atnaujinami.

tarifu-sistemos-perkraustyme

Nustatant tarifų dyclį didelę jtaką turi rinka. Priklausomai nuo transporto rūšių rinkos dydžio tarifai gali būti nuolatos keičiami.

Be tarifų už krovinių gabenimą transporto jmonės skaičiuoja mokesčius už papildomas paslaugas: už transporto priemonių pateikimą, jų pakrovimą (jei krovos darbus atlieka transporto jmonė), krovinio saugojimą, sukarintos apsaugos tarnybos paslaugas, už atliktus, bet neprivalomus darbus.

Geležinkelių transporto tarifai

Važtos mokestis už krovinių gabenimą naudojantis AB „Lietuvos geležin­keliai” paslaugomis skaičiuojamas remiantis „Krovinių gabenimo geležinke­liais tarifais — Tarifų knyga Nr. 01-LG”.

Mokesčiai už krovinių gabenimą skaičiuojami tokiu nuoseklumu:

 1. Pagal atstumų lentelę nustatomi atstumai nuo pradinės iki galinės sto­ties arba nuo pasienio stoties iki galinės stoties, arba tarp stočių šalies viduje;
 2. Nustatoma, kokios rūšies siuntai priklauso atiduotas gabenti;
  1. pskaičiuojami tarifai pagal „Krovinių gabenimo geležinkeliais tarifų — Tarifų knyga Nr. atitinkamus poskyrius;
  2. Pagal tarifų schemos numerius skaičiavimo lentelėse randami mokes­čių dydžiai.

  Apskaičiavus važtos mokestj, reikia nustatyti mokesčių už papildomas pa­slaugas dydj, kuris nurodytas Tarifų knygos B skyriuje.

  Mokestis už krovinių gabenimą imamas pagal tarifinj atstumą, kuris nustatomas iš atstumų lentelės ir nurodomas vežimo dokumentuose pradinėje stotyje (eksportas, importas, vietinis susisiekimas).

  Gabenant eksporto arba importo krovinius yra nustatomas atstumas nuo pradinės (galinės) stoties iki (nuo) tos išleidžiamos pasienio stoties, kuri nu­rodyta vežimo dokumentuose. Minimalus gabenimo atstumas, už kuri imamas mokestis, yra 10 km. Už mažesnj nei 10 km atstumą imamas mokestis kaip už 10 km.

  Vežimo dokumentuose siuntėjas krovinius turi jvardyti pagal abėcėlinį Harmonizuotos krovinių nomenklatūros sąrašą. Krovinių, kurie priskiriami pavojingų krovinių kategorijai, pavadinimai nurodomi vežimo dokumentuose pagal galiojančias šių krovinių gabenimo taisykles.

  Krovinio įpakavimas (tara, padėklai ir pan.) jeina j bendrą krovinio svorį. Galutinai apskaičiavus važtos mokesčius ir rinkliavas, gauta pinigų suma yra suapvalinama iki litų.

šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Sistema bei straipsnis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *